Inbraakwerende kluizen

Een inbraakwerende kluis is de laatste barrière tussen de inbreker en uw waardevolle spullen en heeft als voornaamste functie het winnen van tijd. De kluizen zijn speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en zijn in te delen in verschillende weerstandsklassen. De klasse wordt bepaald door verschillende factoren, zoals metaaldikte en soort, het aantal sloten en vertragende factoren die in de wanden zijn verwerkt.

Indicatie waardeberging

De weerstandsklasse wordt ook wel uitgedrukt in indicatie waardeberging. Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hoe hoger het aangegeven geldbedrag hoe inbraakwerender de kluis is.

Indien er aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld een beveiligingsinstallatie, kan de verzekeraar het dekkingsadvies verhogen.

Wij raden u daarom aan om bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan in hoeverre de kostbaarheden in uw kluis verzekerd zijn en of de indicatie waardeberging hoger of lager ligt dan vooraf is bepaald.

 

Normering en dekkingsadvies

Goede inbraakwerende kluizen en kasten zijn getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1. Bij het testen wordt de kluis aangevallen door testers die beschikken over relevante kennis, vaardigheden en inbraakgereedschap, zoals voorgeschreven in de norm.

  • EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V)
    ‘Grade’ wordt ook wel ‘Klasse’ of ‘CEN’ genoemd. De niveaus worden aangeduid met een Romeins teken (0 t/m V).
  • EN 1143-2 (Grade 0 t/m Grade V)
    Normering voor afstortkluizen. De gehele afstortkluis (inclusief afstortvoorziening) is getest op inbraakwerendheid.
  • EN 14450 (S1 en S2)
    Inbraakwerende kluizen met deze normering zijn vooral geschikt voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren.

Voor normeringen tabel zie Gecertificeerde kluizen…